Erityisryhmien oma hoitola

Olen hoitanut erityisryhmien jalkoja niin ryhmäkodeissa kuin sairaalassa jo kohta neljäntoista vuoden ajan.

Eritysryhmään kuuluvan asiakkaan kohtaamisessa vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa tapahtui se puhumisen tai viittomien kautta. Non verbaalinen viestintä on osa vuorovaikutustaitoja.

Jalkojenhoito tapahtumassa kerrotaan, mitä tehdään, miksi tehdään ja mitä ovat laitteet millä tehdään.

Kannustetaan ja ohjataan itsehoidossa sekä mahdollisuuksien puitteissa ajanvarauksessa.

Näin luodaan turvallinen ja mukava hoito kokemus, johon on mukava tulla uudelleen!

Koulutukseltani olen: Lähihoitaja, vanhustyö sekä jalkojenhoidon osaamis-alue, jalkojenhoidon at, koulutettu hieroja, haavanhoito amk. Erityispedagogiikan opintoja Jyväskylän yliopistossa sekä rentotusohjaaja SHL. Lisäopintoja myös Nada akupunktio koulutuksesta joka on päihde- ja mielenterveys työssä käytettävä koulutus. MBB menetelmään tutustuminen antaa lisätietoa mm. kielteisistä tuntemuksista ja kehon stressireaktioista. Koulutus on näyttöön perustuva terapeuttinen menetelmä.